Att gå in i väggen

Den snabbast ökande sjukdomsorsaken är i dag utbrändhet, eller som många kallar det: att gå in i väggen. Vad beror det på? Vi lever i ett stressigt samhälle, men människan är skapt för att stressa och de flesta presterar bättre under stress. Vad de flesta dock har glömt är att stress endast fungerar under kortare perioder och däremellan behöver vi vila och återhämtning för att undvika att gå in i väggen. Tyvärr får hjärnan inte all den vila som behövs på grund av att många konstant tänker på jobbet och försöker lösa uppgifter från arbetet även på fritiden. På jobbet går många med känslan att de är otillräckliga eftersom man hela tiden ska prestera mer. Att utmattningssyndrom förändrar synen på livet kan ses som en positiv vändning eftersom de som en gång har bränt ut sig oftast inte gör samma misstag igen. Med rätt hjälp kan den drabbade fokusera på livets mening och riktning, sitt eget värde och identitet. Dessa punkter är ofta de som den drabbade förlorar vid utbrändheten och därför måste jobba med att få tillbaka, för att kunna återanknyta till sin inre drivkraft och resurs. De flesta som tar sig tillbaka från utbrändheten upptäcker vad som är det viktiga i livet och fokuserar på det.

(Visited 144 times, 1 visits today)