Vad är psykisk hälsa?

Att ha en bra psykisk hälsa är inte bara att ha en avsaknad av psykisk ohälsa. Det handlar om att du som människa upplever att din tillvaro är meningsfull. Att du kan använda dina resurser, ta del av samhället och upplever att du har förmågan att hantera de normala motgångarna som livet bjuder. Du måste […]

Más