Om siten

Vad är psykisk hälsa? Det är en fråga som kan besvaras på många olika sätt. Om vi ska generalisera så kan man säga att psykisk hälsa handlar om att uppleva att man mår bra samtidigt som man fungerar på ett normalt sätt tillsammans med andra människor. Utifrån ett strikt medicinskt perspektiv handlar psykisk hälsa helt […]

Más