Varför mår du så dåligt?

Du som mår dåligt och får frågan varför – kan du svara på den? Vad händer om du inte kan? Hur tänker du när orsakerna inte är tydliga för dig och du därför inte heller vet hur du ska svara? Hur hanterar du alla frågor? Behöver du någon att prata med? Tveka inte att söka hjälp.

När allt är en negativ spiral kan man ta hjälp att bryta den

(Visited 1 times, 1 visits today)