Varför ökar psykisk ohälsa bland unga?

Psykisk ohälsa bland unga har ökat markant under de senaste 10 åren, inte minst bland unga flickor. Bland 15-åriga flickor rapporterar hela 57 % om psykosomatiska besvär, vilket är den högsta siffran sedan mätningarna började under 1980-talet. Andelen unga i 13-15-årsåldern som uppger att de drabbats av irritation, nedstämdhet, sömnsvårigheter och nervositet ökar. Unga, i samma ålder, uppger även att de har problem med ryggont, huvudvärk, magont och yrsel. En anledning till att antalet unga som mår psykiskt dåligt ökar kan vara att de nu vågar att prata öppet om det, vilket gör att mörkertalet som förut existerade minskar. En annan anledning kan vara att den globala värld vi lever i påverkar unga på ett negativt sätt. Arbetet för att förhindra psykisk ohälsa bland unga blir allt viktigare. Barn och unga som inte klarar skolan idag har färre möjligheter att ta sig vidare i livet än de hade förr. Utbildning är nyckeln till en positiv framtid men att må psykiskt dåligt kan sätta käppar i hjulen längs vägen. För vissa handlar det om att de halkar efter lite, för andra ett totalt bortfall från utbildning. Reach for Change arbetar outtröttligt med att förbättra och utveckla verksamheter som gör livet bättre för barn. De har en så kallad Change Leader mot psykiskt ohälsa, vilket är en person som arbetar som en social entreprenör för att förbättra barns liv.

Information
(Visited 1 296 times, 1 visits today)