Ätstörningar ett symtom på psykisk ohälsa

Mat är ett grundläggande behov för alla. Vi behöver äta för att orka hålla igång fysiskt och för att orka tänka. Om vi börjar krångla med maten på något sätt, är det viktigt att vi är på vår vakt. Ätstörningar kan visa sig på olika sätt. En ätstörning går ut på att vi helt enkelt svälter oss själva. Det kallas för anorexi. Vi slutar äta, kräks och kombinerar det ofta med överdrivet motionerande, allt för att gå ner i vikt. En annan ätstörning är att vi växlar mellan att svälta oss själva och hetsäta. Det kallas för bulimi. Det kan också vara en ätstörning att äta alltför mycket och gå upp i vikt på ett okontrollerat sätt. Alla dessa ätstörningar bottnar vanligtvis i psykisk ohälsa, och vi kan behöva exempelvis samtalshjälp. Vi är som bilar. Vi behöver tanka och skaffa rätt tillbehör till bilen för att ta oss vidare.

Mage som mäts med måttband