Barnböcker om psykisk ohälsa

Pressen på att passa in och ha bra betyg skapar allt mer mental ohälsa bland barn. Det är inte alltid enkelt att uppfatta om ett barn mår dåligt eftersom de är duktiga på att dölja sina problem. Därför är det viktigt att vi tar oss tid och sätter oss ner med barnen i soffan eller runt en ny matsalsgrupp och pratar med dem om hur de mår och vad som händer runt omkring dem.

Ett sätt att få igång en diskussion är att introducera sina barn för de böcker som finns om psykisk ohälsa bland barn. Detta kan hjälpa dem att bättre förstå sig själva samt att de känner att det finns andra som känner likadant. Ett bra exempel på dessa typer av böcker är ”Comedy Queen” som handlar om en 12-årig flicka vars mamma tagit livet av sig. Boken är skriven med humor samtidigt som den speglar relationer och känslor under ett sorgearbete.

Ett barn som mår dåligt