Vad innebär bipolär personlighet?

Det finns många typer av psykisk ohälsa, och bipolär personlighet är en av dem. Förr kallades sjukdomen för manodepression, och namnet antyder också vad för symptom det rör sig om. Den som lider av bipolär personlighet kan ha flera olika symptom, men bland de allra vanligaste kan man lista extrema humörsvängningar och en instabil självkänsla. […]

Más