Få stöd och hjälp av RSHM

Är du sedan tidigare bekant med RSHM? Det är förkortningen för Riksförbundet för social och mental hälsa. När det blir många och jobbiga frågor om mental ohälsa kan RSHM ställa upp med hjälp och stöd. Föreningen är ideell och drivs framförallt av medlemmar som tidigare har upplevt liknande problem som de nu ger stöd inom. Du kan få hjälp på flera olika sätt av RSHM. Känner du att du behöver någon att prata med för att utröna om du har en psykisk diagnos?

Stödpersonerna i föreningen är inte läkare men de kan ge dig stöd i processen att få en diagnos. Vet du inte vart du ska vända dig för att få mediciner för depression? Även detta kan förbundet hjälpa till med. Förutom att ge stöd till enskilda individer arbetar RSHM aktivt med att försöka motverka fördomarna som finns kring psykisk ohälsa. De ger ut böcker, deltar i debatter och har regelbundet kontakt med olika myndigheter för att öka medvetenheten och kunna hjälpa fler.