Hjälp till föräldrar med psykiska störningar

När man växer upp i en familj där en eller båda föräldrarna är deprimerad är det vanligt att man som barn har frågor. Det finns hjälp att få. Anhörighetsgrupper inom öppenvården kan vara givande för den äldre tonåringen som har ett behov att prata av sig. Det kan vara jobbigt att se en förälder som är deprimerad och som inte kan delta i aktiviteter som andra föräldrar. Patientföreningar som Balans stöttar där alla har liknande erfarenheter. Kommunen hjälper också till via socialtjänsten. Det kan vara praktiska saker som att köpa bilbarnstol och mat, men även att barnet har det bra och inte lider pga förälderns psykiska störning.

Viktigt att söka hjälp vid depression