Leva med psykisk sjukdom

Att leva med psykisk sjukdom är ett tillstånd som tyvärr är vanligt i vårt land. Många som lever med psykisk sjukdom kan drabbas av besvärliga livssituationer till följd av sin sjukdom. Trots att vi har ett bra skyddsnät i Sverige så är det svårare för en person med psykisk sjukdom att behålla sitt arbete och långvariga sjukskrivningar kan leda till ekonomiska svårigheter. Ekonomiska bekymmer kan i sin tur leda till ytterligare problem i vardagen som att betala räkningar eller skaffa sig ett telefonabonnemang. Den psykiska sjukdomen riskerar att eskalera i en negativ spiral. Utan en möjlighet att arbeta och ett i övrigt fungerande liv är det svårt att rehabiliteras och bli frisk. Att köpa en egen bostad innebär ibland att den måste specialanpassas. Människor som drabbad av psykisk sjukdom är ofta utlämnade till vänner och släkt för att ta sig igenom perioder där sjukdomsskoven är värst. Det är tydligt att människor utan ett socialt nätverk klarar sig sämre om de drabbas av psykisk sjukdom.

Ensamma människor drabbas värst av psykisk sjukdom