Psykisk ohälsa ökar

Idag kan man på många olika ställen läsa om att psykisk ohälsa ökar. Det är en nedslående insikt, för självklart är det jobbigt att så många mår dåligt. Vetskapen om att psykisk ohälsa ökar är dock även en positiv sak rent statistiskt sett, för det betyder också att mörkertalet minskar. Det har länge varit stigmatiserat att prata öppet om detta ämne men på senare år har debatten öppnats upp och nu vågar fler och fler erkänna att de mår dåligt. Det är många människor som lider av depressioner eller som av olika anledningar har svårt att hantera motgångar i livet. Det brukar dock hjälpa att prata om det, särskilt med en professionell person som vet vilken hjälp man skulle behöva för att må bättre. Alla människor har rätt att må bra och känna sig värdefulla. Att erkänna att man har problem är ett första steg mot att må bra igen. Att be om hjälp är nästa steg. Med dagens nya medvetenhet finns det mycket hjälp att få.