Vad är psykisk hälsa?

Att ha en bra psykisk hälsa är inte bara att ha en avsaknad av psykisk ohälsa. Det handlar om att du som människa upplever att din tillvaro är meningsfull. Att du kan använda dina resurser, ta del av samhället och upplever att du har förmågan att hantera de normala motgångarna som livet bjuder. Du måste ha balans i livet och må bra i själen för att ha en bra psykisk hälsa. Att må bra psykiskt innebär alltså inte bara att du saknar direkta psykiska besvär, utan det är mer än så. Psykisk ohälsa kan vara både psykisk sjukdom, som schizofreni, och psykiska besvär, som depression och ångest. Många psykiska besvär uppstår som en reaktion på motgångar. När du har ett inre tillstånd som består av mentalt välbefinnande, då har du psykisk hälsa. Då känns det lättare att möta motgångar i livet. Det är delvis samhällets ansvar att se till att människorna i samhället har psykisk hälsa. Det genom att skapa möjligheter för människor att bidra med sina kunskaper och en möjlighet att kunna vidareutveckla kunskaperna. Även ett socialt skyddsnät är en viktig del i samhällets ansvar för invånarnas mentala hälsa.