Vad är ”Uppdrag Psykisk Hälsa”?

Tillhör du en av dem som har fått ett ökat intresse för psykisk ohälsa? Under de senaste åren har medvetenheten ökat och nyligen har ett särskilt projekt dragit igång. Ambitionen är att fler ska må bättre och projektet kallas för Uppdrag Psykisk Hälsa.

Idéen är att ge riktat stöd mot till exempel skolor och flyktingboenden. Staten och Sveriges kommuner och landsting arbetar med Uppdrag psykisk hälsa för att förbättra villkoren för dem som mår psykiskt dåligt eftersom man har märkt att detta problem måste tas på allvar. Psykisk ohälsa kan yttra sig på många sätt. En person som mår dåligt kan ha ett självskadebeteende eller ha svårt att vara i fas med resten av samhället. Genom uppdrag psykisk hälsa får varje individ en egen plan och en personlig handläggare som ska se till att livskvaliteten höjs. De som driver projektet menar att detta är en av de viktigaste frågorna i Sverige just nu. Att människor mår dåligt påverkar deras egna liv, men också landets välfärd på lång sikt.