Vad gör en kurator?

Kurator är ett yrke som innehas främst av socionomer men också beteendevetare. En kurator arbetar inom skola eller sjukvård med psykosocialt arbete. Kuratorns arbete är inte myndighetsutövande, vilket det är för exempelvis en socionomkonsult som arbetar som socialsekreterare. Däremot har kuratorer anmälningsplikt när det till exempel finns misstankar om att ett barn far illa. Då är kuratorn skyldig att göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten. En skolkurator arbetar inom skolan och brukar vara en del av skolans elevhälsa, med specialpedagoger, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog också ingår. En skolkurator hjälper och stöttar barn som har problem i hemmet, eller i skolan, eller med andra typer av psykosociala frågor. En kurator som arbetar inom sjukvården kan hjälpa brukaren/patienten/klienten att från exempelvis kommunen söka olika stöd. Det psykosociala arbetet kompletteras med andra uppgifter som ekonomiska frågor och sysselsättning. Kuratorn arbetar mycket med stödsamtal, handledning av andra yrkesgrupper i psykosociala frågor, samt psykosocialt behandlingsarbete.

En kurator arbetar med psykosociala frågor