Vad innebär bipolär personlighet?

Det finns många typer av psykisk ohälsa, och bipolär personlighet är en av dem. Förr kallades sjukdomen för manodepression, och namnet antyder också vad för symptom det rör sig om. Den som lider av bipolär personlighet kan ha flera olika symptom, men bland de allra vanligaste kan man lista extrema humörsvängningar och en instabil självkänsla. Under den maniska perioden av en sjukdomsepisod så blir personen ofta extremt glad, därav ”manisk”, så till den grad att han eller hon inte ser konsekvenserna av sitt handlande. Ofta leder maniska episoder till impulsiva beslut så som oskyddat sex, plötsliga resor, drogmissbruk, överdrivet festande, m.m. Den här extrema sinnesstämningen varar oftast några veckor, och byts däremellan av med en depressiv period.

Bipolär personlighet – Depressiva perioder

Bipolär personlighet bild på hjärnaUnder den depressiva perioden kan det hända att personen skadar sig själv, t.ex. genom att skära sig. Att utföra normala sysslor så som att diska, laga mat eller bara ta hand om sin personliga hygien kan kännas allt för krävande. Han eller hon kan också uppleva att livet inte är värt att leva och försöka begå självmord. Andelen bipolära som självskadar sig uppgår till mellan 30 och 40 procent, och andelen sjuka som tar sitt eget liv ligger på runt 6 procent. Det är alldeles för många. Vi lever i Sverige 2016 och ändå finns det ett stort stigma kring psykiska sjukdomar. det behövs mer kunskap om psykisk ohälsa så att människor inte behöver lida i tystnad.