Varför ökar psykisk ohälsa bland unga?

Känner du någon som har drabbats av psykisk ohälsa? Har du kanske till och med egna erfarenheter? På senare tid har man kunnat se att psykisk ohälsa bland unga har blivit alltmer vanligt. I media rapporteras allt fler om hur dåligt unga människor mår i vårt samhälle. Varför ökar psykisk ohälsa bland unga? Det är en fråga som många ställer sig. En av anledningarna kan vara den globala värld vi lever i som gör att ungdomar blir mer och mer stressade. Att lida av mental ohälsa har länge varit stigmatiserat och har ofta associerats med en känsla av att man inte duger. Men nu har många av fördomarna kring psykisk ohälsa upphört att existera och detta kan vara en orsak till att många numera vågar berätta sin historia. Nu kan man se att fler människor engagerar sig i kampen för ungas hälsa både företag, organisationer och privatpersoner. Man kan utbilda sig via Change Leader mot psykiskt ohälsa om man är intresserad av att lära sig mer om ämnet.